Accella - Terminal Automation System

 

forsideillustrasjon

 ACCELLA

 - managing the flows  


Accella
 er en modul-basert programvare for automatisering, drift og administrasjon av oljedepoter og oljedistribusjon. Accella kan konfigureres for individuelle depoter såvel som nettbaserte løsninger for sentraldrift av regionale, nasjonale og globale terminal kjeder.


Basert på god kjennskap til verdikjeden, kan vi tilby skalerbare systemer og tjenester som effektiviserer driften og gir reduserte driftskostnader.
I dagens marked, med små marginer og hard konkurranse, er det viktig for ledelsen å ha tilgang til sanntidsinformasjon fra Accella.

Bricks

Accella moduler


Accella er et modulært system der funksjonaliteten er bygget opp "brick-by-brick". 
Baismodulen i et Accella "terminal automatisering system" er Accella / / Core. 
Accella / / Core består av maskinvare (server), operativsystem, database, nettverk programvare og basis installasjon av Accella programvare. 
Accella kan kjøres på en server eller flere servere - eksempelvis en applikasjonsserver og en database server. Accella klienten, det grafiske brukergrensesnittet, er laget med Microsoft.NET teknologi og er tilgjengelig gjennom som en tynn klient.  
Kommunikasjonen mellom klienten og Accella server er basert på web services. Alle data i systemet er lagret i en eller flere Oracle databaser. 
 

les mer ..... (Produktblad Accella / / CORE) 

les mer ..... (Produktblad Accella / / PLC) 

 

Accella / / LOAD  - Basert på PLS hardware fra Omron for styring av prosessen, er Accella / / Load et fleksibelt utlasting system for lasting av bil, båt eller tog.
les mer ..... (Produktblad Accella / / LOAD) 

Tilleggsmoduler til Accella / / LOAD:  

Accella / / Addit (Additiv og fargetilsetning)  for kontroll, rapportering og administrasjon av tilsetningsstoffer og blanding. 
les mer ..... (Produktblad Accella / / Addit) 
 

Accella / / SEC (Sikkerhet)  gir forbedrede funksjoner for autorisasjon, godkjenning, kontroll og sikkerhet
les mer ..... (Produktblad Accella / / SEC)
 

Accella / / REP (Rapporter)  gir mulighet for egen rapport konfigurasjon og data for Excel & Pivot rapporter 
 

Accella / / AEN (Alarm og hendelser)  for alarmhåndtering med alarmer til mobil eller PDA 
les mer ..... (Produktblad Accella / / AEN)
 

Accella / / MPS (Maintenance Planning System)  for oppfølging av kritiske komponenter  

 

Accella frittstående moduler: 

Accella / / SCADA (Prosess Visualisering & Kontroll) - grafisk visning og kontroll av pågående aktiviteter i prosessen
les mer .....(Produktblad Accella / / SCADA)
 

Accella / / TISB (Tank Inventory & Stock Balancing)  - full kontroll på lager inkludert  håndtering av produkttilførsler (import)
les mer .....(Produktblad Accella / / TISB)

Accella / / ERP (ERP Interface)  - datautveksling med selskapets administrasjonssystem, for eksempel SAP  
les mer ..... (Produktblad Accella / / ERP)

Accella / / OTC (On Truck Computer) - automatisert kontroll av leveranser til kunder og bensinstasjoner 
les mer ..... (Produktblad Accella / / OTC)

Accella / / COP , et konsept for Cross Over Prevention for å unngå feilfylling på depot og på bensinstasjoner.  
les mer ..... (Produktblad Accella / / COP & Order)

Accella Fuel Blender
les mer..... (Productsheet Accella//Fuelblender)