Styret


Styret i Petro Online AS består av følgende personer:


Dagfinn Jahr, formann
Jarle Hatlelid
Thorvald Wetlesen
Svein Aarvik
Anders Tallberg, ansattes representant