Styret


Styret i Petro Online AS består av følgende personer:


Widar Erland Kirkeby, formann
Thorvald Wetlesen
Svein Ragnar Aarvik
Anders Tallberg, ansattes representant