Historie


Selskapets historie går tilbake til 1960.
Da ble selskapet "Norske smalfilmapparater A/S" stiftet. Som navnet tilsier, satset man de første årene på utvikling, produksjon og markedsføring av filmprosjektorer. Mesteparten av produksjonen ble eksportert, hovedsaklig til USA hvor man etterhvert også fikk lisensproduksjon av selskapets produkter. Største eier i denne perioden var familien Ditlev-Simonsen bl.a. gjennom rederiet "Eidsiva".
Utover i 1970-årene ble konkurransen meget hard og bl.a. den nye video-teknologien førte til at produksjonen av de opprinnelige produkter etter hvert ble trappet ned.

For å utnytte sin kompetanse innen finmekanikk og elektronikk, søkte selskapet etter nye virksomhetsområder. I 1975 kjøpte man patent- og produksjonsrettigheter til et nytt tankmålesystem, som ble lagt inn i en ny "instrumenterings"-avdeling. Selskapet skiftet nå også navn til Norapp AS for at selskapet ikke skulle forbindes med filmapparater. Ved begynnelsen av 1980-årene hadde man solgt og installert et betydelig antall tankovervåkingssystemer til den landbaserte oljeindustrien.

I 1984 overtok Tiedemanns-gruppen selskapets virksomhet, og Norapp fortsatte som en avdeling i Tiedemanns - Joh.H. Andresen ANS. Utover i 1980-årene utvidet Norapp sitt produktområde til å omfatte additiverings- og automasjonssystemer for oljedepoter.

I 1994 overtok en investorgruppe ledet av Dagfinn Jahr virksomheten, og Norapp ble skilt ut som et eget aksjeselskap. Norapp AS ble nå omstrukturert fra å være en del av et større konsern, til egen selvstendig virksomhet. Samtidig satset man sterkt på fornyelse gjennom produktutvikling med nye og avanserte software-løsninger. I 2000 skiftet selskapet navn til Petro Online AS for å få et mer deskriptivt og internasjonalt klingende navn.

I 2022 solgte familien til Dagfinn Jahr virksomheten videre til Solberg Invest AS som eies av Morten Solberg. Morten Solberg gikk inn som styreformann. Morten Solberg driver også elektroinstallasjonsfirmaet Solberg Elektro som har spesialisert seg inn mot samme bransje som Petro Online.