Om Petro Online AS


PetroOnline er leverandør av komplette TAS (Terminal Automation System) løsninger for effektiv lagring og distribusjon av oljeprodukter. Basert på inngående kjennskap til våre kunders verdikjede, leverer vi løsninger og service som bidrar til mer effektiv og kostnadsbesparende distribusjon. Accella, som vi kaller vårt konsept, er blitt et innarbeidet begrep i våre markeder.

Petro Online AS er et privat eiet norsk selskap etablert i midten av 1970 årene og har levert en rekke Accella løsninger i Norden (Norge, Island, Færøyene, Danmark, Sverige, Finland) samt i de baltiske land (Estland, Litauen, Latvia). I tillegg har vi også levert komplette additiv systemer (tilsetning) til en rekke depoter.
Vi er også forhandlere av produkter fra Rosemount Tank Radar AB (Saab - nivåmålere), OPW Fluid Transfer Group (Civacon - overfyllingsvern og OPW - lastearmer) og Blendtech (additiv utstyr).