Nyheter

Oliudreifing har inngått vedlikeholdsavtale

Publisert 04.06.2013 14:55

Oliudreifing, som er den største distributøren av olje-produkter på Island, har inngått vedlikeholdsavtale for Accella. Avtalen gjelder fra...

Statoil Fuel & Retail har inngått vedlikeholdsavtale

Publisert 04.06.2013 14:55

Statoil inngikk avtale om årlig vedlikehold av Accella-programvare i 2010 for sine depoter i Baltikum, Danmark, Norge og Sverige.

Vedlikeholdsavtale

Publisert 04.06.2013 14:55

Vedlikeholdsavtale for Accella-programvaren PetroOnline har det siste halvannet året jobbet målrettet med å systematisere og standardisere...

PetroOnline AS med ratingklasse "Beste kredittverdighet" fra Experian

Publisert 04.06.2013 14:54

Petro Online AS har oppnådd ratingklasse "Beste kredittverdighet" fra Experian. 941 av maksimalt oppnåelig 1000 poeng!

StocExpo - Helsinki, februar 2008

Publisert 04.06.2013 14:53

StocExpo har valgt å opprette en ny messe spesielt rettet mot de Baltiske-landene, Russland og de Nordiske-landene. Messen blir avholdt i 26. -...

Olli Aaltonen blir forhandler av Accella i Finland

Publisert 04.06.2013 14:53

Høsten 2006 ble Olli Aaltonen forhandler av Accella for Finland og Estland. Olli Aaltonen har gjennom mange år vært en viktig aktør i det finske...

Artikkel i Tank Storage Magazine

Publisert 04.06.2013 14:45

I september utgaven i 2006 av Tank Storage Magazine stod en artikkel om PetroOnlines løsning for trådløs bunkring av båter levert til...