Nyheter

Ny medarbeider

Publisert 04.06.2013 14:56

Magnus Lillemo er fra 1. februar ansatt som senior service ingeniør. Magnus Lillemo er ansatt i serviceavdelingen. Magnus har mer enn 25 års...

Ny medarbeider, Naima Akram

Publisert 04.06.2013 14:56

Naima Akram er fra 1.september ansatt som systemutvikler. Naima Akram vil jobbe med utvikling på IT-siden - med ansvar for utvikling og...

Ny versjon av Accella - versjon 2.0

Publisert 04.06.2013 14:55

Versjon 2.0 av Accella er tilgjengelig Her er noen av endringene som er gjort i denne versjonen av Accella-klienten: En helt ny menystruktur...

Oliudreifing har inngått vedlikeholdsavtale

Publisert 04.06.2013 14:55

Oliudreifing, som er den største distributøren av olje-produkter på Island, har inngått vedlikeholdsavtale for Accella. Avtalen gjelder fra...

Statoil Fuel & Retail har inngått vedlikeholdsavtale

Publisert 04.06.2013 14:55

Statoil inngikk avtale om årlig vedlikehold av Accella-programvare i 2010 for sine depoter i Baltikum, Danmark, Norge og Sverige.

Vedlikeholdsavtale

Publisert 04.06.2013 14:55

Vedlikeholdsavtale for Accella-programvaren PetroOnline har det siste halvannet året jobbet målrettet med å systematisere og standardisere...

PetroOnline AS med ratingklasse "Beste kredittverdighet" fra Experian

Publisert 04.06.2013 14:54

Petro Online AS har oppnådd ratingklasse "Beste kredittverdighet" fra Experian. 941 av maksimalt oppnåelig 1000 poeng!

StocExpo - Helsinki, februar 2008

Publisert 04.06.2013 14:53

StocExpo har valgt å opprette en ny messe spesielt rettet mot de Baltiske-landene, Russland og de Nordiske-landene. Messen blir avholdt i 26. -...

Olli Aaltonen blir forhandler av Accella i Finland

Publisert 04.06.2013 14:53

Høsten 2006 ble Olli Aaltonen forhandler av Accella for Finland og Estland. Olli Aaltonen har gjennom mange år vært en viktig aktør i det finske...

Artikkel i Tank Storage Magazine

Publisert 04.06.2013 14:45

I september utgaven i 2006 av Tank Storage Magazine stod en artikkel om PetroOnlines løsning for trådløs bunkring av båter levert til...