Statoil Fuel & Retail har inngått vedlikeholdsavtale

Publisert 04.06.2013 14:55

Statoil inngikk avtale om årlig vedlikehold av Accella-programvare i 2010 for sine depoter i Baltikum, Danmark, Norge og Sverige.