Oliudreifing har inngått vedlikeholdsavtale

Publisert 04.06.2013 14:55

Oliudreifing, som er den største distributøren av olje-produkter på Island, har inngått vedlikeholdsavtale for Accella. Avtalen gjelder fra januar 2011.

Oliudreifing har sju depoter med Accella.