Ny versjon av Accella - versjon 2.1

Publisert 27.06.2013 20:29


Her er noen av endringene som er gjort i denne versjonen av Accella:
 

Program komponent

Skjermbilde/område

Beskrivelse

Accella.Net klient

Depot status

Et nytt skjermbilde som viser status depotet og gir et raskt overblikk over statistikk og viktige parameter for driften.

Accella.Net klient

Windows menyer

Under menypunktet "Nylig brukt" vises de ti siste vinduene brukeren har åpnet.Dette gir rask tilgang til de mest brukte skjermbildene i Accella.

Accella.Net klient

Brukerinnstillinger

Brukeren kan velge å ha farget overskrift i hvert vindu eller ikke, ved hjelp av avkryssingsboksen i File / Innstillinger vinduet. I tillegg kan brukeren definere hvor mange av de sist brukte vinduene skal åpnes automatisk når Accella startes.

Accella.Net klient

GUI

Tiden det tar å åpne og hente inn data til skjermbilde har blitt vesentlig redusert. Dette gjelder blant annet skjermbildene for personer, transportmiddel, utlastinger og noen andre.

Accella.Net klient

PLC-status

Et nytt vindu i skjermbildet PLS-status viser antall ventende meldinger som ikke er sendt til PLS. Én linje pr PLS og en kolonne for prioriterte meldinger og en for standard melding. Dette er nyttig å kunne vite når man sender over store mengder data til PLS-en. 

Accella.Net klient

Windows meny

Et advarsel blir gitt brukeren hvis han endrer det aktive depotet. Advarselen er valgfri og kan slås av i brukerens preferanser. 

Accella.Net klient

Versjoner

Et nytt skjermbildet er laget for å vise versjonsnummer av alle komponenter i databasen. 

Accella.Net klient

ALLE

Feilfikser i ulike skjermerbilder.

Accella.Net klient

 Oppstart

Ny splash-skjerm med informasjon om fremdriften på oppstarten av programmet. Inkludert bedre feilhåndtering og rapportering. 

Accella.Net klient

Oppstart

Nye kommandolinje-parametere.  

Accella.Net klient

Oppstart

Nye web.config alternativer.  

Accella Kommunikasjon

PLCtoDB

PLCtoDB støtter nå transaksjonkontroll for meldinger som sendes til PLS-en

Accella Kommunikasjon

PLCtoDB

Forbedret håndtering av  DBinserts i kommunikasjonsprogrammet. Feilaktige meldinger blir logget og programmet fortsette å lese den neste fra PLS. 

Accella database

ALLE

Kodebasen med alle prosedyrer og triggere samt tabeller er nå samlet i et felles nivå. Dette er en del av å gjøre Accella til et mer standardisert produkt.

For flere detaljer henvises det til "Release Notes" for versjonen.

Kunder som har vedlikeholdsavtale vil bli kontaktet for å installere den nye versjonen.