Accella versjon 3.8 er MID sertifisert

Publisert 03.03.2021 15:48
Accella versjon 3.8 er sertifisert i henhold til MID direktivet (Evaluation certificate).
Se sertifikat under. 
Accella kan derved benyttes som en software løsning i systemer som krever godkjennelse for kjøp og salg i henhold til MID (Measuring Instruments Directive)

Evaluation