Accella er MID (Welmec) sertifisert

Publisert 13.08.2013 15:21

Accella versjon 3.2 er testet og validert av Justervesenet i Norge til å være i henhold til krav i WELMEC 7.2.
Se test sertifikat under. 
Accella kan derved benyttes som en software løsning i systemer som krever godkjennelse for kjøp og salg i henhold til MID (Measuring Instruments Directive)

 Test sertifikat